DRIVE

DRIVE

Ett coachingprogram för internationella talangers/expats medföljande i Sverige

NGO Factory AB i samarbete med Working For Change erbjuder ett unikt och individuellt anpassat coachingprogram: Drive-programmet. Programmet syftar till att medföljare till internationella talanger som arbetar i Sverige ska erbjudas insikt och kunskap om svenskt näringsliv och den svenska organisationsvärlden, konkreta tips om hur man söker arbete i Sverige samt tillgång till nätverk i Sverige. Ytterst syftar programmet till att deltagarna ska få ett arbete, påbörja studier eller finna annan meningsfull sysselsättning.

 

Forskning visar att internationella talangers/expats intresse att komma till Sverige och stanna en längre period är avhängigt av att medföljande partner har en meningsfull sysselsättning. Genom Drive kan ditt företag eller organisation erbjuda en möjlighet till den medföljande partnern!

 

Vi som står bakom Drive har lång erfarenhet av internationella rekryteringar samt kunskap om hur företag och organisationer kan hantera frågor om kulturell kompetens på arbetsplatsen. Genom vårt samarbete med Working For Change erbjuder vi också utbildning inom kulturell kompetens för chefer.

Affärsnyttan med Drive

  • Bidrar till att attrahera och behålla internationell kompetens.

 

  • Företag och organisationer kan utåt marknadsföra deltagande i Drive. Detta är ett viktigt employer branding-verktyg.

 

  • Vi anpassar innehållet i programmet till företags och organisationers specifika önskemål.

 

  • Drive är ett beprövat program och en modell som leder till resultat.

 

  • Kostnadseffektivt komplement till företags och organisationers rekryterings- och employer branding-verksamhet.

Drive-programmet består av:

  • Ett coachingprogram
  • Tillgång till vår unika metod
  • Matchning till arbete, utbildning, meningsfull sysselsättning
  • Seminarier
  • Tillgång till vårt nätverk Working For Change

För mer information eller bokning av möte för presentation av Accelerate-programmet.


Kontakta Rodrigo Garay och Benny Österlund via hej@ngofactory.se