ACCELERATE

ACCELERATE

Sveriges främsta praktik-och coachingprogram för internationella talanger

Ett av de största hindren för svenska företag och organisationer att växa är bristen på arbetskraft och kompetens.

Ökad mångfald på svenskarbetsmarknad är en strategisk fråga för svenska företag och organisationer för att kunna möte kompetensbrist och öka sin konkurrenskraft.

Företaget NGO Factory AB i samarbete med stiftelsen Working For Change driver därför programmet Accelerate för att bredda rekryteringsbasen och möjliggöra för en mer inkluderande arbetsmarknad.

Detta tjänar både företagen och internationella talanger på.

Om Accelerate programmet

  • Företag och organisationer ska snabbt kunna hitta rätt kompetens, särskilt inom bristyrken.

 

  • Företag och organisationer kan ”testa” kandidater för olika arbetsuppgifter.

 

  • Företag och organisationer får en ökad kunskap om frågor som rör kulturell mångfald och inkluderande rekrytering på arbetsplatsen.

 

  • Vi hanterar all administration i samband med praktik.

 

  • Företag och organisationer bidrar till en mer hållbar och inkluderande arbetsmarknad.

 

  • Akademiker med utländsk härkomst får kunskap, erfarenhet och kontakter som leder till arbete hos våra partner eller andra företag.

Programmets olika delar består av:

  1. Coaching av deltagare som genomgår praktik. Vi genomför 3-5 individuellt anpassade coaching tillfällen. Det kan röra sig om frågor om svensk affärskultur, arbetsmarknadsregler, etc. Detta i syfta att förbereda kandidaterna till en framgångsrik introduktion på svensk arbetsmarknad.

  2. Vi kommer att genomföra urval av kandidater som passar våra partners kravspecifikationer. Vi använder rekryteringslösningen Happyr. Vi koordinerar inför praktik och följer upp kontinuerligt under praktiken. Praktik kan vara mellan 3-6 månader.

  3. Utbildning/workshop med chefer hos våra partners om frågor som rör kulturell mångfald på arbetsplatsen. Detta i samarbete med stiftelsen Working For Change. Vi genomför en workshop med berörda partner. I detta arbete använder vi Working For Change Matters modell för inkluderande rekrytering.

För mer information eller bokning av möte för presentation av Accelerate-programmet.


Kontakta Rodrigo Garay och Benny Österlund via hej@ngofactory.se